Revalideren na het Corona virus, COVID-19

Nederland staat momenteel in het teken van het Coronavirus, oftewel COVID-19. Er wordt verwacht dat patiënten na ontslag uit het ziekenhuis (Intensive Care of andere afdeling) revalidatie nodig hebben.

De kans dat patiënten klachten ontwikkelen en de intensiteit van de klachten is afhankelijk van de duur en de aard van de immobilisatie, sedatie, beademingsduur en/of onderliggende ziekten. Er wordt verwacht dat patiënten herstellende van COVID-19 een of meerdere klachten kunnen ervaren. Hierbij kunt u denken aan:

 • Een verminderde longfunctie en/of verminderde longcapaciteit
 • Een verminderde ademspierkracht
 • Algehele spierzwakte als gevolg van langdurige inactiviteit
 • Gewrichtspijn en/of -stijfheid
 • Algehele vermoeidheid
 • Problematiek in de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
 • Ondervoeding
 • Cognitieve problemen: geheugenproblemen, concentratie vermindering, verminderde prikkelverwerking en moeite met plannen
 • Angst en depressie
 • Post-traumatisch stresssyndroom (PTSS)
 • Post-Intensive Care Syndroom (PICS)

Sommige patiënten zijn genoodzaakt een klinische revalidatie of poliklinische revalidatie te volgen en anderen kunnen direct terug naar de woonomgeving met therapie aan huis. Soms is na een klinische- of poliklinische revalidatie ook nog ondersteuning nodig aan huis. Ergotherapie Cooijmans & Dellemijn biedt deze therapie.

Ergotherapie Cooijmans & Dellemijn helpt bij het opbouwen van de energiebelasting, het zelfstandig uitvoeren van de dagelijkse activiteiten (ADL), de cognitie, hulpmiddelen, eventuele beoordeling en training van de arm- en handfunctie. Daarnaast kunnen adviezen gegeven worden aan partners,  mantelzorgers en zorgmedewerkers (thuiszorg, ed.).

Heeft u vragen en/of kunt u onze hulp goed gebruiken? Neem dan contact met ons op 085 00 43 156 of info@ergotherapie-cooijmans-dellemijn.nl